Η ομάδα ανάπτυξης
αποτελείται από εξειδικευμένους
μηχανικούς λογισμικού.

Οι τρεις βασικές αρχές
της ομάδα της Entranet είναι:

  • ομαδικό πνεύμα
  • κοινοί στόχοι
  • σεβασμός στο υπόβαθρο και τις εμπειρίες του κάθε μέλους της ομάδας