το talk2lift®
παρέχει
τη δυνατότητα
φωνητικού ελέγχου
σε οποιαδήποτε
καμπίνα

το talk2lift®
παρέχει την δυνατότητα φωνητικού ελέγχου σε οποιαδήποτε καμπίνα
ανελκυστήρα, επιτρέποντας στους επιβάτες να δώσουν φωνητικές εντολές,
προφέροντας τον αριθμό του ορόφου ή οποιαδήποτε άλλη σχετική
πληροφορία (όνομα του ενοίκου, επάγγελμα, τομέα, κλπ).

το talk2lift®
έχει πολυγλωσσική υποστήριξη.

το talk2lift®
κάνει την χρήση του ανελκυστήρα
a) ευκολότερη για όλους
b) Ιδιαίτερα χρήσιμο στα άτομα με προβλήματα όρασης και στα άτομα με
κινητικά προβλήματα.

το talk2lift®
έχει κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φέρει το σήμα πιστότητας CE.

το talk2lift®
μπορεί να προσαρμοστεί σε όλες τις καμπίνες ανελκυστήρων.
Η καμπίνα περιλαμβάνει ένα <έξτρα κουμπί> το οποίο, αφού πατηθεί,
ζητά από τον επιβάτη να προφέρει τον προορισμό του.

Το κουμπί του talk2lift® είναι ειδικά σχεδιασμένο για άτομα με κινητικές
δυσκολίες καθώς και για άτομα με προβλήματα όρασης.

το talk2lift®
ευκολία στη χρήση
εύκολη εισαγωγή δεδομένων
εύκολη αναβάθμιση

talk2lift® products