σύστημα φωνητικής
αναγνώρισης που
διευκολύνει
τα άτομα
με προβλήματα
όρασης στην
καθημερινή τους ζωή!

το mycane® είναι ένα <έξυπνο> μπαστούνι επόμενης γενιάς, εξαιρετικά
χρήσιμο για τους τυφλούς και τα άτομα με μειωμένη όραση.
Οι χρήστες του mycane® ακολουθώντας φωνητικές οδηγίες φτάνουν στον
επιθυμητό προορισμό τους με ακρίβεια και ασφάλεια, αποκτούν καλύτερη
αίσθηση του χώρου γύρω τους, γίνονται πιο ανεξάρτητοι, αυξάνεται η
αυτοπεποίθησή τους, κοινωνικοποιούνται χωρίς πρακτικά προβλήματα.

το mycane® είναι ένα προϊόν που θα μεταμορφώσει τη ζωή εκατομμυρίων
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Χαρακτηριστικά του mycane®:
• εσαγωγή δεδομένων σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη
• δυνατότητα να κατευθύνει τους χρήστες σε επιλεγμένα σημεία
ενδιαφέροντος (επιθυμητούς προορισμούς)
• ανίχνευση και αναγνώριση εμποδίων