Έξυπνη Λύση
Παρακολούθησης
Υγείας
για τους ηλικιωμένους

το housemate+®είναι ένα σύστημα φιλικό προς το χρήστη, σχεδιασμένο να
αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής ηλικιωμένων
αλλά και να φροντίσει για την υγεία και την ασφάλειά τους.

το housemate+® μέσω φωνητικών εντολών:
• ελέγχει τις λειτουργίες όλων των ηλεκτρονικών συσκευών που συνδέονται
  στο σύστημα έξυπνου σπιτιού
• παρακολουθεί την υγεία του ενοικιαστή
• παρέχει κάθε πληροφορία του ζητηθεί από το διαδίκτυο
• ειδοποιεί τα οικεία πρόσωπα ή τον γιατρόόταν αυτό κρίνεται απαραίτητο
• λειτουργεί ανεξάρτητα από τον ομιλητή και
• υποστηρίζει πολλές γλώσσες.