Η Entranet σχεδιάζει και υλοποιεί
τόσο το hardware όσο και το software των συσκευών της,
με αποτέλεσμα να μπορεί να προσαρμόσει τα προϊόντα της
σε διαφορετικές ανάγκες και δεδομένα.

Τα προϊόντα της Entranet
έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται
με όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας έξυπνου σπιτιού,
δίνουν πραγματική ευελιξία και ανοίγουν διαφορετικές αγορές.